Så här väljer du

I Umeå gör kommunen först en biståndsbedömning. Om du bedöms att ha rätt till hemtjänst så får du själv välja om du vill att kommunen eller någon av de godkända hemtjänstföretagen ska utföra din hemtjänst.

När du bestämt dig för oss kan du antingen kontakta din biståndshandläggare eller kontakta oss direkt så tar vi samtalet med kommunen. Du gör på samma sätt om du idag har en annan utförare och önskar byta till oss.

Om du idag inte har hemtjänst men är i behov av det, kontakta kommunen för en biståndsbedömning eller hör av dig till oss så ordnar vi det med kommunen åt dig.

Tveka inte att kontakta oss för mer information på telefon: 090-12 37 10 eller mail: info@athena-omsorg.se